ประชุมคณะอำนวยการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช เครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนท่องเที่ยว

27 ธ.ค. 2565      92 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ประชุมคณะอำนวยการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช เครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนท่องเที่ยว วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมประชุมคณะอำนวยการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช เครือข่าย ภาครัฐ เอกชน และชุมชนท่องเที่ยว ตามวิสัยทัศน์ “นครศรีธรรมราชเป็นเมืองน่าอยู่ เมืองน่าเที่ยว และเมืองน่าลงทุน อย่างยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข” มีประเด็นขับเคลื่อนดังนี้ 1. ด้านกายภาพ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสำหรับคนพิการ 2. ด้านบุคลากร พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 3. ด้านส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวงาน event / big event 4. การประชาสัมพันธ์ด้านการตลาด โดยมีนายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะอำนวยการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนราชการ ภาคเอกชน ชุมชนท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช